Felhasználási feltételek                         Nincs bejelentkezve

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


Az alábbiakban részletezett rendelkezések a MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 166.; cégjegyzékszám: 01-09-662211; adószám: 12279869-2-41; a továbbiakban: MASCO Kft.) által üzemeltetett, www.masco.hu URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) igénybevételére vonatkozó felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek).

A Weboldal meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket.


I. FELELŐSSÉG

1.1. A Weboldal tisztán tájékoztató célú, melynek megfelelően a MASCO Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldal tartalmában található esetleges hibákért, illetve hiányosságokért, a Weboldal tartalmának teljességéért. Említettek ellenére a MASCO Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy előbbiekben hivatkozott események ne forduljanak elő. A Weboldalon elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a Weboldal üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a MASCO Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

1.2. A MASCO Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Előbbiek alapján a Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.

1.3. A MASCO Kft. nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.

1.4. A Felhasználót feltételen és korlátlan felelősség terheli mind a MASCO Kft.-vel, mind harmadik személlyel szemben a Felhasználó által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve jogszerűségéért. A Felhasználó előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási kötelezettséggel (felelősséggel) tartozik.

1.5. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal
üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Weboldal működtetését.

1.6. A Weboldal tartalmazhat olyan internetes weboldalhoz történő, a MASCO Kft.-től független kapcsolódásokat (hiperlinkek), amelyek harmadik személyek gondozásában állnak és amelyek tartalmáért a MASCO Kft. nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen az idegen weboldalakon, illetve weboldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, illetve okozott károkért.


II. SZERZŐI JOGOK

2.1. A Weboldal tartalma (pld.: védjegy, szöveg, adat, videó, audió, kép, stb.), a Weboldal külső megjelenése, illetve a Weboldal működéséhe alkalmazott szoftver a MASCO Kft. kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a MASCO Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.

2.2. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Előbbi jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.

2.3. A Weboldalon található képeket a Felhasználó a jogosult engedélyével használhatja fel. Előbbi engedély nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

2.4. Jelen pontban foglaltak megsértéséért a Felhasználó, feltétlen és korlátlan felelősséggel tartozik.


A MASCO Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Felhasználási Feltételek tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Felhasználási Feltételekről a Felhasználó a Weboldal „Felhasználási Feltételek” része alatt tájékozódhat folyamatosan.Budapest, 2012. szeptember 17.